24 Temmuz 2010 Cumartesi

Kentin bütün surlarını beyaza boyadım

Mesut Alptekin
20 Temmuz 2010


Güneş doğduğunda hâlâ siyahtı kentin bütün surları
Gün ışığı kuşattığında akşamdan kalma yıldızları
Ve en ufak bir kum tanesi bile kalmasın diye siyah
Beyaz bir umutla boyadım kentin bütün surlarını

Siyah karanlık demek değildi
Karanlık siyahtan ibaretti
Ve acımasız bir fırça darbesi
O karanlığı surlardan mahrum etti

Bilirim güneş balçıkla sıvanmaz
Gün ışığı kendiliğinden parlamaz
Ve umudun gölgesi vurmadan kentin surlarına
Kentin rengi asla beyaza boyanmaz