28 Nisan 2013 Pazar

LİNÇÇİ Oyun Atölyesi'nin avukatı Süleyman Anıl için davacıyız!

T.C.
ANKARA
9. İDARE MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA

ESAS NO: 2013/306
KARAR NO: 2013/387

DAVACI: HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ (T.C. NO: 50482204038)
ADRES: Mollafenari Mh. Vezirhan Cd. Alibaba Türbe Sk. 13/8-9 Çemberlitaş - Eminönü, İstanbul
TELEFON: 0532 642 88 57 / 0212 513 47 32
FAX: 0212 513 47 33
ANKARA ŞUBE TELEFONU: 0312 311 45 80

DAVALI:  ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KARŞI TARAF: AVUKAT SÜLEYMAN ANIL (21298)
ADRES: Osmanağa Mh. Serasker Cd. No: 35 D.2 34714 Kadıköy - İstanbul
TELEFON: 0 216 414 29 16

KONU: Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün verdiği kararın iptali istemi

"DAVANIN ÖZETİ: Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün 20/12/2012 tarih ve 2012/39226/72252 sayılı işlemine karşı itiraz ve aleyhine oluşan yanlış uygulamanın düzeltilmesi için doğru kararın verilmesi ve Av. Süleyman Anıl hakkında kovuşturma yürütülmesi istenilmektedir." (Kaynak: 9. İdare Mahkemesi'nin "18/03/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi" diyerek, tarafıma gönderdiği belge)

AÇIKLAMALAR:

1 - Oyun Atölyesi'nin yöneticisi Kemal Aydoğan, Oyun Atölyesi'nin sahibi ve Kemal Aydoğan'ın patronu Nihat Haluk Bilginer ve Oyun Atölyesi'nin avukatı Süleyman Anıl, İstanbul 7. Sulh Ceza Mahkemesi'nde ("DOSYA NO: 2011/217") görülmekte olan davamız sırasında bana karşı, "CEZA, HUKUK, CEZA HUKUKU" kurallarına uymayan biçimde "HUSUMET" içeren davranışlarda bulunup, adını andığım mahkemenin duruşma salonunun önünde beni "TEHDİT" etmişti. Bu nedenle kendisi hakkında suç duyurusunda bulunmuştum. (EK/1)

2 - T.C. KADIKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Bakanlık Bürosu, avukat Süleyman Anıl hakkında ("SAYI: 2011/2335")  ile bir inceleme başlatmıştı. (EK/2)

3 - Soruşturma (Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.02-101-05-34-3121-2012/28514/54131) sonucunda "kovuşturmaya yer olmadığına" kararı verilmiş ve ben, buna itiraz etmiştim. (EK/3)

4 - "2577 Sayılı İdari Yargılama Usûlu Kanunu" gereği yaptığım eksik ve/ya yanlış yazışma nedeniyle oluşan durumu düzeltmek istiyorum.

5 - Ben, kırk yılı aşkın bir zamandır tiyatro sanatıyla uğraşıp, "Bulunmaz Tiyatro - İstanbul" adlı bir tiyatroya, "Oyun" adlı bir tiyatro dergisine, tiyatro kitapları da yayınlanan "Bulunmaz Yayıncılık" adlı yayın kuruluşuna, bütün bu işlerimi yürütmek için onlarca yıl önce kurmuş olduğum "Bulunmaz Kuyumculuk Yayıncılık Gösteri Sanatları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi" adlı bir kuruluşa sahibim.

6 - Ben, kültür ve sanatla ilgili yaptığım hemen hemen hiçbir eylemimden asla ve kesinlikle para almayıp, halka ve tüyü bitmemiş yetime hizmet amacıyla "ÜCRETSİZ" faaliyetlerde bulunmakla birlikte, yaptığım bu işler için, hiçbir resmî kurumdan "BEŞ KURUŞ BİLE" talep etmiyorum. Böylesine halktan yana, tüyü bitmemiş yetimden yana sanatsal eylemlerimi sürdürürken de, usûle aykırı bir biçimde resmî tiyatro kurumlarından "SÜREKLİ OLARAK PARA ALAN" tiyatro esnafını da eleştiriyorum.  İSTANBUL BAROSU'NA KAYITLI AVUKAT SÜLEYMAN ANIL, usûlsuz PARA alan Oyun Atölyesi'nin avukatlığını yapmaktadır. Oyun Atölyesi'nin (şimdilik kaydıyla) bir tek usûlsüzlüğünü belirtmekle yetiniyorum. Sürekli olarak Kültür Bakanlığı'ndan PARA alan Oyun Atölyesi, "Antonius ile Kleopatra" oyununda bir "SKANDAL" meydana getirip, bu oyunun olmazsa olmaz karakteri "ENOBARBUS" tipini İngiltere'deki "GLOBE THEATRE" sahnesinde oynatmasına karşın, Türkiye'de sahneye çıkarmayıp hile yaparak "AYIPLI GÖSTERİ" sunmuştur. (Bu konuda, TİYATRO YAZARI SAYIN MELİH ANIK'ın yazılarına bakılabilir. Gerek duyulursa, belge sunabilirim. Ayrıca, SAYIN MELİH ANIK'tan da belge ve bilgi de alınabilir) Buna benzer nedenlerle sürekli olarak eleştirdiğim Oyun Atölyesi'nden "MÜVEKKİL PARASI" aldığı için, benimle ilgili birçok "DAVA" açan AVUKAT SÜLEYMAN ANIL, bana karşı bir "HASIM" gibi davranma alışkanlığı içerisine girmiştir.

7 - Oyun Atölyesi adlı kuruluşun yöneticisi Kemal Aydoğan ile onun patronu ve adını andığım tiyatronun sahibi Nihat Haluk Bilginer, kendilerini eleştirdiğim için, "TAM TAMINA 1100 KİŞİLİK BİR ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI ÖRGÜTÜ" kurarak, TİYATRO YAZARI SAYIN COŞKUN BÜKTEL'le benim sanatsal ifade olanaklarımızı ilelebet ilga ve imhâ etmek girişiminde bulunarak, yıllarca çalışmışlar ve böylelikle bana karşı "SANATSAL MOBBİNG" uygulamışlardır. (BU KONUDA COŞKUN BÜKTEL'İN TANIKLIĞINA BAŞVURULABİLİR!) Benim bu konudaki hukuksal ve toplumsal savunmalarım karşısında gerileyip, sarsıntı yaşayan Oyun Atölyesi, elindeki "HUKUK KARTI" olanağını sürekli bir biçimde bana karşı "bıktırmak istercesine" kullanarak, AVUKAT SÜLEYMAN ANIL diliyle beni "TEHDİT" etmiştir.

8 - 19 Kasım 2012 Pazartesi günü akşamı çok büyük bir yangın felaketi geçirmiş bulunduğumuz için, bu konularla ilgili yazışma belgelerinin bir kısmı, ne yazık ki, ya kayboldu yada dağınık bir hâlde olduğu için toplanması eylemi uzun sürebilir. Ancak, her şeye karşın, elimdeki belge, bilgi, bulgu, delil, kanıt ve tanıkları, gereksinme duyduğunuzda, derhal hizmetinize sunmaya hazırım.

9 - Geçirmiş olduğumuz yangın felaketi sonucu oluşan belge ve bilgi eksikliği nedeniyle, Ankara'ya gelip ifade verebilirim. Ancak, mümkünse, makamınızın yapacağı yazışmalarla, (yangından oluşan eksikliklerin tamamlanmasına yardımcı olabilmek kaygısıyla) resmî belgelere ulaşılabilir.

DELİLLERDEN BÂZILARI:

www.coskunbuktel.com/lincimzacilari.htm

http://tiyatroyun.blogspot.com/2009/04/yalan-makinesi-ve-kufurbaz-mustafa.html

http://tiyatroyun.blogspot.com/2010/10/ihtarnameyi-buyukmek-icin-lutfen.html

http://tiyatroyun.blogspot.com/2010/10/bugun-haberturkde-kendine-yavsak_20.html

http://tiyatroyun.blogspot.com/2010/11/demirkanlnn-ana-sponsorlugunda.html

http://tiyatroyun.blogspot.com/2010/11/oyun-atolyesi-haluk-bilginer-ve-kemal.html

http://tiyatroyun.blogspot.com/2010/11/t.html

http://tiyatroyun.blogspot.com/2011/07/taksimde-biri-gunah-ckaryor-merhaba.html

http://tiyatroyun.blogspot.com/2011/07/oyunun-notu-asagdaki-yaz-henuz-taslak.html

http://tiyatroyun.blogspot.com/2011/07/7-yl-sonra-beraber-dava-acyorlar-28.html

http://tiyatroyun.blogspot.com/2011/07/lincci-oyun-atolyesinin-patronu-ve.html

http://tiyatroyun.blogspot.com/2011/07/sosyalist-sanatc-hilmi-bulunmaz_20.html

http://tiyatroyun.blogspot.com/2011/07/sosyalist-sanatc-hilmi-bulunmaz_21.html

http://tiyatroyun.blogspot.com/2011/07/mesut-alptekin-sosyalist-sanatc-hilmi.html

http://tiyatroyun.blogspot.com/2011/08/sosyalist-sanatc-hilmi-bulunmaz-nereden.html

http://tiyatroyun.blogspot.com/2011/08/kendisini-seni-subeye-cektiririm-diye.html

http://tiyatroyun.blogspot.com/2011/08/hilmi-bulunmaz-lincci-oyun-atolyesi.html

http://tiyatroyun.blogspot.com/2011/08/sosyalist-sanatc-hilmi-bulunmaz-lemi_13.html

http://tiyatroyun.blogspot.com/2011/09/oyuncularn-cogu-yavsaktr-genellikle_13.html

http://tiyatroyun.blogspot.com/2011/09/lincci-oyun-atolyesi-entelektuel-degil.html

http://tiyatroyun.blogspot.com/2011/10/avukat-suleyman-anl-tarafndan-hilmi_06.html

http://tiyatroyun.blogspot.com/2011/10/nihat-haluk-bilginer-ile-ckacagmz-hukuk_07.html

http://tiyatroyun.blogspot.com/2011/10/sosyalist-sanatc-hilmi-bulunmaz-lincci.html

http://tiyatroyun.blogspot.com/2011/11/dangalak-yazar-lincci-yasam-kaya-selim.html

http://tiyatroyun.blogspot.com/2011/11/tum-oyuncular-yavsak-yerine-koyup_4906.html

http://tiyatroyun.blogspot.com/2011/12/t.html

http://tiyatroyun.blogspot.com/2011/12/h_11.html

http://tiyatroyun.blogspot.com/2011/12/lincci-g-gulhan-avsar-mustafa-sukru_12.html

http://tiyatroyun.blogspot.com/2011/12/sosyalist-sanatc-hilmi-bulunmaz-hem_12.html

http://tiyatroyun.blogspot.com/2011/12/lincci-g-gulhan-avsar-mustafa-sukru_14.html

http://tiyatroyun.blogspot.com/2011/12/sosyalist-sanatc-hilmi-bulunmaz-yarn.html

http://tiyatroyun.blogspot.com/2011/12/beyaz-gazete-sosyalist-sanatc-hilmi.html

http://tiyatroyun.blogspot.com/2011/12/oyuncularn-cogu-yavsaktr-genellikle_21.html

http://tiyatroyun.blogspot.com/2011/12/gun-yirmi-dort-saat-hakszlklarn.html

http://tiyatroyun.blogspot.com/2011/12/papaz-olarak-gitti-aktor-olarak-dondu.html

http://tiyatroyun.blogspot.com/2011/12/lincci-omer-faruk-kurhan-karssnda_31.html

http://tiyatroyun.blogspot.com/2012/01/sosyalist-sanatc-hilmi-bulunmaz-orospu_02.html

http://tiyatroyun.blogspot.com/2012/04/blog-post_1542.html

http://tiyatroyun.blogspot.com/2012/07/sosyalist-sanatc-hilmi-bulunmaz-yeni_22.html

http://tiyatroyun.blogspot.com/2012/10/hilmi-bulunmaz-av-suleyman-anln.html

http://tiyatroyun.blogspot.com/2012/11/blog-post_15.html

http://tiyatroyun.blogspot.com/2012/11/hilmi-bulunmaz-entelektuel-cesaretin.html

http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/01/hilmi-bulunmaz-avukat-suleyman-anl-icin.html

http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/03/blog-post_949.html

http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/03/linc-imzacs-omer-faruk-kurhann-tuttugu.html

http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/04/eyyup-frat-kuyurtar-savclar-ve-yargclar.html

http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/04/blog-post_3511.html

http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/04/bulunmaz-tiyatro-istanbul-genel-sanat_1123.html

SONUÇ VE İSTEM: 
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
tarafından verilen kararı doğru bulmadığım için, bu kurumun verdiği kararın "İPTAL EDİLMESİ" yönünde karar verilerek, AVUKAT SÜLEYMAN ANIL ile ilgili olarak "KOVUŞTURMA BAŞLATILMASI" kararının verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 29/04/2013

DAVACI
HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ