22 Ekim 2007 Pazartesi

eskiBROY 50. sayıda

Şubat 2005’te 49. sayısıyla yayınına ara vermiş olan eskiBROY Dergisi 50. sayısıyla (Ekim 2007) yayımına yeniden başladı.

“Kimlik Tasarımı ve Anayasa” adlı kapak konusuyla çıkan dergide Demirtaş Ceyhun’un “Milliyetçilikten Ulusçuluk’a Kimlik Tartışması” başlıklı yazısı, Türkiye’nin gündemine bu kavramın sokuluşunun 20 yıllık tarihini ele alırken, Anayasa değişikliğinin görünmeyen nedenleri de bu bağlamda tartışılıyor.

Seyyit Nezir’in söyleşi sorularını da yanıtlayan Demirtaş Ceyhun, Cumhuriyet’te yayımlanan yazılarının yankılarından yola çıkarak Anayasa tartışmalarında sergilediği farklı yaklaşımlarını açımlıyor.

Kemal Gülden’in “Kimlik Çatışmaları” yazısını Yetkin Aröz, Adnan Bingöl ve Muammer Akça’nın “Kimlik Tasarımı: Farklılığın Yeniden İcadı” konusunu işleyen yazıları ile Tamer İnce’nin “mahalle kavgası karakolda biter” vurgusuyla sonuçlandırdığı “Karakolda Ayna Var” yazısı izliyor...

Afşar Timuçin, Demokritos’un sözünden kalkarak, “Parnassos’da Hava Nasıl” denemesinde delilik ve şairlik ilişkisi üstünde duruyor.

B. Sadık Albayrak, “Ontolojik Sefalet ya da Tekelci Düzende Yazarın Durumu” adlı eleştirisinde, yazar ve ürünün metalaşma kıskacı karşısındaki durumunu ele alıyor.

Emre Falay, “Postmodern Dünyada İnternet, Bilgi ve Anlam Arayışı” yazısında, teknolojinin anlam dünyamız üzerindeki yıkıcı ve yok edici etkilerini vurguluyor.

Yusuf Deniz, “Ödüller ve Yanılsamalar”da ödülün niteliğiyle ödül verilenin şair olarak yönelimi arasında tutarlılık gözetilmeyişinin yol açtığı zedeleyici sonuçları tartışıyor.

Evin Okçuoğlu, Dil Bayramı’nın 75. yılı dolayısıyla yabancı dillerden sözcüklerin yazımındaki ilkesizliğe örneklerle dikkat çekiyor.

Feyza Gazneli, Sennur Sezer’in Dilsiz Dengbej yapıtından yola çıkarak savaşsız bir dünya için şiirin öncü işlevini anımsatıyor.

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan ve derginin armağanı olarak verilen Mutluluğun Gülümsemesi adlı şiir kitabı dolayısıyla İlat Yenidoğan’ın şair Ali Şerik’le söyleşisinin de yer aldığı dergide, TYS Genel Kurulları üstüne Yetkin Aröz, Seyyit Nezir ve İsmail Toksoy’un yazılarını, Bircan Coşkuner’in Attilâ İlhan’la bir anısından yola çıktığı “Aydın Yanılsaması” yazısı izliyor.

Ersan Erçelik, “Sisteme Ölülerden Eleştiri: Ölüler Ülkesi” yazısında, George A. Romero’nun filmlerini irdeliyor.

Dergideki ürünler arasında, Cafer Hergünsel’in “Kuş Sesi Çıkaran İstihbarat Anteni” ve Zühtü Kayalı’nın “Dedin” anlatılarının yanı sıra Güray Öz, Dursun Özden, Doğan Kılıçkaya, Süheyla Taşçıer, Yetkin Aröz, İsmet Alıcı, Ali Olpak, Perihan Yakar, Ali Şerik, Mustafa Işık, İlker Gören, İsmail Toksoy, Ogün Hakan, Atila Oğuz ve Hüseyin Çelikten’in şiirleri yer alıyor. Evin Okçuoğlu’nun Titos Patrikios’tan sunduğu “Son Haber” ile Ahmet Necdet ve Hamza Tanyuş’un Mevlana’dan Rübailer’i derginin çeviri şiir örnekleri olarak sunuluyor...